Събота, Мадрид, La Negra Tomasa

Събота, Мадрид, La Negra Tomasa. Момчетата пееха страхотно и отидох да ги поздравя. Казах им, че съм от България, че самият аз пея, и че рядко може да се види в заведение толкова класно изпълнение като тяхното. Засмяха се и ми предложиха да изпея нещо с тях.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s