Кой Кутев?…

Попитали радио “Ереван” още колко време България ще е на тоя хал. “Все ще е на тоя хал” – отговорили – “докато като напишеш в гугъл “Кутев” Антон се появява преди Филип…” #ДАНСwithme #оставка#културатаопределяполитиката

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s