“Ако искате можем да ви дадем белите фигури”

Народът се събира пред Народното събрание, за да вдъхне смисъл в името му отново. Ще бъда там, тъжен и непоколебим.

* * *

Един от студентите към полицаите, строени в редица срещу нас:
“Момчета, хайде да изиграем партия шах, какво ще кажете. Който бие — пази тая улица. Ако искате можем да ви дадем белите фигури.”

Хора срещу полицаи_12ноем2013

Фотография (с) Манол Пейков, 12 ноември 2013

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s