Ромен Гари за Никола Петков

RomenGari_NikolaPetkov

Ромен Гари, дипломатически служител на Посолството на Франция в България, в писмо до Министъра на външните работи на Франция, 26 септември 1947

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s