Пет мениджърски съвета*

  1. Впечатляващи резултати рядко се постигат с една огромна крачка; те обикновено са резултат на много на брой малки стъпки.
  2. Научете се да делегирате (възлагате) – особено задачите, в които не сте добри или които ви отклоняват от основната ви работа.
  3. Не забравяйте, че хората, а не машините са вашия основен капитал. Инвестициите в хора са най-изгодните инвестиции.
  4. Поддържайте доброто си име: то ще ви отвори врати, които парите не могат да отворят.
  5. За вас честната дума трябва да е равносилна на писмен договор. Така се създава добро име. Добре е устното съгласие да бъде скрепено в писмена форма. Така се съхранява доброто име.


* По молба на списание ***, 24 февруари 2016

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s