Тост за момичето до мен

Тост за момичето до мен. Срещнах я преди повече от трийсет години, бяхме деца. През последните двайсет сме почти непрестанно заедно. Не ни разделиха различията, неразбирателствата и характеровите несъответствия, депресиите и декомпресиите, другите, по-просторни континенти с други, по-харизматични диригенти, отегченията на ежедневието и тягостната художествено-творческа реалност в страната, където избрахме да живеем. Оказа се – поне за нас се оказа, и поне дотук – че нищо не е по-важно от доверието и споделените ценности.

Честит рожден ден, Яна! Желая ти здраве, радост и смисъл!

С обич: момчето до теб.

028

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s