С бюлетина # 16

Шестнадесет е важно число.

Една печатарска кола се състои от 16 страници.

Очите, ушите, ръцете и краката на двама души са общо 16.

16-и е точно средата на месеца.

Горната челюст съдържа 16 зъба. Долната — също.

Пръстите на ръцете и краката, без палците (които по същество не са пръсти), са общо 16.

Белите фигури в шаха са точно 16; толкова са и черните.

В древните общества се е смятало, че човекът се състои от 16 части. 16 е символ на цялото, на мярката и числото на съвършенството. Според учителя Петър Дънов 16 е числото на сърцето и числото за изхвърляне на всички недъзи.

Аз самият съм роден на 17-и, в 1:50 сутринта. Изчислено по Гринуич — на 16-и, десет минути преди полунощ.

Ето какво казва още Дънов: “16 години е крайният предел, до който може да бъдеш роб някъде. След това или се освобождаваш да живееш свободно, или заминаваш за другия свят. Повече от 16 години не можеш да бъдеш роб.”

За мен бягството не е алтернатива. Да останем в този свят и да отхвърлим хомота на робството.

С бюлетина номер 16.

#ДаБългария

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s