Най-забележителните корици на 2017 година

Преглед на най-забележителните корици на 2017 година (на северноамериканския пазар) според блога The Casual Optimist (via Kiril Zlatkov).

Някои лични наброски по тази твърде важна за мен тема:

1. Намирам представените корици за забележителни, почти без изключения. Не гениални, но забележителни – както в естетическо, така и в концептуално отношение.

2. Едно от най-видимите обстоятелства, свързани с подборката, е категоричното потвърждение на мантрата, която не спирам да повтарям от години: корицата е преди всичко типография, не илюстрация.

3. Като пряко следствие от (2): така характерното за българския пазар “лепване” на текст с произволен шрифт върху (евентуално) интересна (че дори и забележителна) илюстрация е своеобразна антитеза на доброто корично оформление.

4. Като казвам горното нямам предвид, че корицата не трябва да илюстрира. Тъкмо напротив: искам да кажа, че типографията трябва да е (1) водеща при оформлението на една корица и (2) неразривно свързана с илюстрацията.

5. Добрият оформител играе с буквите така, както добрия илюстратор – с образите: типографията, освен че доминира корицата и е органично вградена в образа, е уникално осмислена, изрисувана, текстурирана, и препраща към определена епоха, естетика, образна система, като по този начин изпраща ясно послание на читателя относно литературните качества на книгата, нейното послание, настроение, дух.

6. Самите илюстрации върху кориците са често абстрактни, понякога съвсем деликатни, почти минималистични, като ролята им е преди всичко да подкрепят типографското решение (а не обратното). Като правило те се стремят колкото може по-директно да въведат читателя в темата и/или внушението на текста – и едновременно с това да открояват книгата върху щанда.

7. Разбира се, във въпросната подборка несъмнено прозира (освен личния вкус на подбиращия) и определен тип мода, тенденция – която, като всички моди, се мени във времето. Това, обаче – поне по мое мнение – не променя основните принципи (обобщени по-горе), по които работят добрите оформители. Променя се само подхода и изразните средства, чрез които тези принципи се интерпретират.

http://www.casualoptimist.com/blog/2017/12/08/notable-book-covers-of-2017/

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s