Последният вал на защита

Викат им “еколози”, но простата истина е, че няма по-политическа кауза от тази: хората излязоха, за да защитят страната си от държавата.

Нещата са оголени до самата им същност. Гърбовете ни са до стената. Това е последният вал на защита и тук всякакви идейни разграничения губят смисъл.

Битката е сведена до азбучни неща: законност, справедливост, морал, далновидност, бъдеще за нас и децата ни, срещу беззаконие, подлост, лъжа, обсебване на национални блага, безвъзвратно унищожение на общия ни дом.

Залогът е твърде голям. Схватката тепърва се разгаря. Помнете ми думата.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s