Учебник по български

Печатаме учебник по български език. Спирам на машината. Зачитам се.

Раздел “Образуване на глаголи от прилагателни имена.” Примери? “Влошавам”, “забавям”, “намалявам”, “обострям”, “отслабвам”, “утежнявам”.

Викам си, всичко си е на мястото. В такава държава — такива примери.

И изведнъж — о, боже! — “повишавам”! Да вярвам ли на очите си?…

И после се сещам. Повишавам престъпността. Повишавам броя на пътно-транспортните произшествия. Повишавам бройката на кабинките на лифта в Банско. Или броя на неграмотните, некултурните, незаинтересованите от нищо друго, освен от личното си добруване, депутати в Парламента.

United We Stand Strong.

Учебник.jpg

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s