Жизненоважно

Българската национална телевизия не е място за лайфстайл. Лайфстайлът е подчинен на временното, повърхностното, лесносмилаемото. Лайфстайлът е форма, не съдържание.

Сериозните медии трябва да възпитават отношение и вкус, а не да преследват рейтинг. Иначе се превръщат в обикновено търговско дружество.

Ролята на БНТ и БНР е да бъдат трибуна за свободно слово, за пространни и дълбинни дискусии на обществено важни теми. Тази роля е жизненоважна в държава, поставена на 109-о място в актуалната световна класация по медийна свобода.

Ж-и-з-н-е-н-о-в-а-ж-н-а.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s