„Горко на ония, които злото наричат добро, и доброто – зло“

Становище на Светият синод за Истанбулската конвенция: без изненади. Без милост, без съпричастие. Без любов.

И все пак, блестящ финал! И безкрайно ироничен.

„Горко на ония, които злото наричат добро, и доброто – зло, тъмнината считат за светлина, и светлината – за тъмнина, горчивото считат за сладко, и сладкото – за горчиво!“ (Ис. 5:20).

По този въпрос сме безпрекословно на едно и също мнение. Горко им.

Горко им!

http://www.bg-patriarshia.bg/news.php?id=254101

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s