Картата е готова

Божана позира с картата на Венеция, прясно измайсторена от нас двамата. Тръгваме вдругиден.

Bozhana_Venice.jpg

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s