Престъпление срещу утрешна България

Рестартирането на АЕЦ “Белене” е престъпление не само срещу днешна, но и срещу утрешна България. Първо — защото е икономически нерентабилно. Второ — защото е концептуално и технологически неактуално. Трето — защото струва милиарди на българския народ, без никакви видими бъдещи ползи. Четвърто — защото задълбочава геополитическата ни зависимост от една алчна и безмилостна империя.

Всяка от тези причини сама по себе си е достатъчна, за да бъде погребан този проект незабавно и необратимо. Четирите вкупом превръщат днешното парламентарно рестартиране на проекта в преднамерен престъпен акт, който ще нанесе на нацията значително по-тежки щети от фалита на КТБ.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s