Останалата една-трета

“Стряхата, под която се намираме в момента, е стряхата на Народна библиотека “Иван Вазов”. Това е големият духовен център на този град. Може би жителите на Пловдив не съзнават с каква невероятна съкровищница разполагат. Бих искал да кажа, че по време на студентството си тук прекарах голяма част от времето си в читалните на тази библиотека. По-конкретно — около две-трети от времето си. И ако за нещо съжалявам, то е, че не прекарах тук и останалата една-трета… ”

~ Хюсеин Мевсим, професор от Анкарския университет, специален гост на “Пловдив чете”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s