Внимавай да не се блъснеш

След полунощ е. Божана е заспала на дивана в хола. Вземам а на ръце, за да я пренеса в стаята й.

Тя очевидно се опитва да ми каже нещо, но в просъница произнася дълга поредица от нечленоразделни звуци.

Спирам за миг, питам я:

— Какво бе, тате?

Тя отваря очи, разсеяно хвърля поглед наоколо и отбелязва:

— Внимавай да не се блъснеш в нещо. Например в себе си.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s