Българската литература пътува

Каталогът на Уайли, най-престижната и амбициозна британска литературна агенция, е любимото ми четиво във Франкфурт през последните 10 години.

Най-сетне в него присъства и български автор. И то не един, а двама. (Фактът, че Капка Касабова пише великолепните си текстове на английски език, за мен е само бележка под линия.)

Българската литература пътува. Това обогатява не само чуждата, но и нашата реалност.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s