Кажете на г-жа Урумова, че така не е редно. Дори да не я познавате.

Така.

За по-мързеливите от вас (защото в социалните мрежи всички сме повече или по-малко мързеливи) смилам и обобщавам.

Вчера във Фейсбук беше разпространена статия, която, съдейки по личния си фийд, набира все по-голяма популярност. Публикувана е в “Гласове” (препубликувана е там от личния блог на Александър Урумов). Авторката е Гергана Урумова. Заглавието е “58% глобални лъжи за домашното насилие”.

В нея г-жа Урумова привидно разобличава в лъжа посланието върху новия плакат, разпространен от “Български фонд за жените” и създаден от Fine Acts.

Според този плакат “58 от убитите жени са убити вкъщи”.

Г-жа Урумова твърди, че статистиката е невярна (и несъществуваща). Според нея в посочения източник на въпросната статистика (доклад на Службата на ООН по наркотиците и престъпността, UNODC, за 2017 г.), който — по нейни твърдения — е прочела от кора до кора, подобно число не може да бъде открито.

Авторката изсипва купища саркастични ремарки по адрес на Български фонд за жените, Fine Acts и БХК, като директно намеква, че зад “фалшификацията” стои дългата ръка на прословутият и всемогъщ Сорос с незнайно какви намерения.

Сега.

Снощи късно вечерта въпросната статия стигна и до мен във вид на иронични подмятания в дух “не били компютри, ами компоти” под последния ми пост във Фейсбук на тема домашно насилие.

Заинтересувах се, заинатих се и до 2:00 през нощта проучвах и четох източници.

Статистиката е напълно автентична и не е никак трудно да намериш п р а в и л н и я доклад в Интернет. Стига да искаш да го търсиш.

Точният текст е следният:

“Общо 87,000 жени са били умишлено убити [в целия свят] през 2017 г. Повече от половината (58 процента) са убити от интимните си партньори или членове на семейството, което означава, че по света 137 жени биват убити от член на собственото им семейство всеки ден.”

* * *

За по-лесно тук долу прилагам снимки на:

~ Корицата на доклада;

~ Конкретната страница, на която може да бъде намерена въпросната статистика (не трябва да се търси дълго — това е първото и най-важно за целия доклад число под заглавието “Key Findings”, “Основни изводи”);

~ Таблица с разбивка на статистиката по континенти (58% е световната статистика; за Африка е 69%, а за Европа — 38%);

~ Статията в “Ню Йорк Таймс” по повод излизането на доклада през 2017 г., озаглавена “Most Dangerous Place for Women Is the Home”;

~ Корицата на г р е ш н и я доклад, който г-жа Урумова очевидно е чела.

~ Чисто информативно — заглавната страница от статията на Урумова и копие от обсъждания плакат.

Ето какво ви моля:

~ Споделете поста ми, за да стигне до повече хора. Темата е важна и чувствителна. Истината трябва да се знае.

~ Кажете на г-жа Урумова, че така не е редно. (Дори да не я познавате, уверен съм, че рано или късно мненията ви ще стигнат да нея. В мъничкия свят, в който живеем, всичко и всички в крайна сметка са свързани.)

Благодаря.

И честит Осми март, които за мен е преди всичко ден, напомнящ на патриархалната ни цивилизация, че двата пола имат равно достойнство. И че все още нямат равни права.

И важно подсещане, че по разрешаването на това последното трябва да се работи непрестанно — не само по празниците, но и в делниците.

Global Study.pngДокладът на UNODC, от който е почерпена статистиката.

Global Study 3.pngКонкретният източник на статистиката (стр. 10, първият абзац под заглавието “Основни изводи”).

Data_homicide.jpgТаблица на статистиката за убийствата на жени през 2017 г., разбита по континенти.

NY Times.pngЗаглавието на статията в “Ню Йорк Таймс”, съобщаваща резултатите от доклада.

Urumova.png

Началото на статията на г-жа Урумова.

58%.pngПлакатът на Fine Acts, разпространен от Български фонд за жените.

Wrong Report.jpg“Грешният” доклад, който г-жа Урумова очевидно е чела. (Самият доклад, разбира се, не е грешен; просто въпросната статистика не произтича от този, а от съвсем друг доклад на същата организация, за същата година.)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s