“Това, което остава” в БКИ Лондон

“Това, което остава: Как важни житейски теми се превръщат в литература”. Разговор в Българския културен институт в Лондон снощи за книгите “Бащите не си отиват” (ICU) “Невидими” (Жанет 45), “Втора кожа” (ICU) и “3/4 любов” (Жанет 45). Смислено и вълнуващо. Фотографията е на Лилия Йовнова, която също се появи на сцената малко по-късно.
BCI London.jpg

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s