Мерки за управлението на София, за които си струва да се говори

И понеже акцентът от днешното представяне на основните акценти в програмата на арх. Игнатов се поизмести, ето някои от тях, за които се струва да се говори:

Предлагат се мерки за максимално намаляване на отоплението с твърдо гориво (да!)

– развиване на форми на отопление с много по-нисък отпечатък върху околната среда (да!)

– осъществяване на радикална промяна на мобилността в София с развитие на мрежата, честотата и удобството на обществения транспорт (да, да!)

– и продължаване на електрифицирането му (да-а!).

ДБ залага на ускорено развитие на велосипедната и пешеходна инфраструктура (да!) и микромобилността (да).

Радикална реформа ще бъде извършена и в разделното събиране на отпадъците (да, да!).

Ще се въведе нова система на сметосъбиране, съобразена с преобладаващия тип строителство и разделно събиране при източника (да-а!).

Такса „битови отпадъци“ ще бъде спрямо реалното количество изхвърлени отпадъци, на принципа „замърсителят плаща“ (да, да, да!)

Рязко ще бъде възстановена и подобрена достъпността до планината чрез подновяване на въжения транспорт на Витоша и всички други подстъпи към планината (да-а-а!).

Ще се работи за комплексно и ефективно използване на ресурсите от минерални води в София (да!), като бъде запазен публичния им характер (да-а!).

Ще бъде създадена модерна, добре управлявана и свързана зелена система, която опазва и развива зелените клинове на София като уникална градоустройствена практика (да, да, да!).

Ще се води политика на превенция на застрояването и ограбването на парковете, включително ще бъде преосмислена нуждата от сгради в тях (да-а-а-а-а!).

Ще бъдат гарантирани запазването на зелените площи в междублоковите пространства, чрез отразяването им в ОУП (ура! ура!).

Ще се изработи реалистична стратегия по мащабно засаждане на дървета и по създаване и прилагане на стандарти за улично и градско озеленяване и тяхната поддръжка (да, да, да!).

Ударно ще се възстановят и увеличат градските чешми и обществените тоалетни (да!).

Ще бъдат въведени стандарти за задължителното им изграждане в общинските публични сгради и при определени териториални критерии и в публичните пространства (да-а!).

От щаба на Демократична България издигат идеята да бъде засадено по едно дърво за всеки избирател, който е гласувал на тези избори. „Така всеки гражданин, който гласува ще знае, че са е направил две добри неща — бил е активен гражданин и със своя глас е допринесъл да бъде засадено едно дърво в София“, обещават от ДБ. (Да.)

Да!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s