На стълбите на “Каменица”

Концерт на японските хорове “Фени” (Токородзава) и “Малък феникс” (Йонаго), заедно с техния домакин в Пловдив, хор “Детска китка”.
5 септември 2019, 19:30

Вечеря в Тратория ВердиВечеря с диригентите и ръководителите след концерта.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s