“Преводачът е съвършеният читател”

Моята издателска равносметка за последните 12 години:

211 заглавия на автори от 37 държави, преведени от 61 различни преводачи (без да броя себе си) от 20 езика.

И биографична справка за всеки от преводачите на първата страница на преведената от него (но по-често нея) книга.

“Преводачът е съвършеният читател. Той или тя може да разкъса един текст на парчета, да му смъкне кожата, да го оголи до кокал, да проследи всяка артерия и вена и сетне да сътвори ново живо същество.”

~ Алберто Мангел

Честит празник, ковачи на словото! Без вас светът би бил безнадеждна провинция.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s