Вие плакали ли сте на комикс? Аз – да.

Наясно съм, че в България комиксът все още се възприема като второкачествена (че и третокачествена) литература, като чиста проба развлечение за широките маси.

Ала в страните с развита комиксова традиция той отдавна е счупил черупката на това клише. Както доброто кино и добрата анимация, комиксът, роден от ума и излязъл изпод ръцете на истински майстор, е изкуство. При това изкуство с огромен емоционален заряд, което с лекота надскача ограниченията на всеки един от жанровете, които съчетава.

Всеки от нас е плакал в края на филм или книга. Но въпреки уважението ми към рисуваните книги за възрастни, не съм вярвал, че това може да ми се случи с комикс.

Е, случи се. С “еднаистория”.

Сега внимателно събирам колите, изрисувани от Джипи, преведени от Нева и изписани на ръка от Kiril, съшивам ги в едно тяло и го пъхам между две изящни твърди корици, за да го споделя с вас.

Джипи

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s