За електронното управление

Арх. Борислав Игнатов в Панорама: “Ние искаме да въведем електронно управление в София.”

Тома Биков (ГЕРБ): “Ами аз не виждам някакви особени различия между нас, ние сме готови да възприемем голяма част от вашите идеи.”

Игнатов: “Ами тогава гласувайте за нас, ние ще го направим.” 😃

Май нямаше как по-хубаво да му го каже!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s