“За съжаление няма свидетелства да имам прародители от този талантлив народ”

През 1938 г. английският автор Дж. Р. Р. Толкин и британският му издател Стенли Ънуин започват преговори с берлинското издателство Рютен & Льонинг за осъществяване на немски превод на наскоро издадената му книга “Хобитът”, която се е превърнала в бестселър на британския пазар.

Немският издател изпраща официално писмо на Толкин, с което изисква доказателства за арийския му произход. Новите закони, прокарани от Гьобелс, забраняват на евреите участие в каквато и да е дейност в полето на културата.

Толкин също им отвръща с официално писмо. Ето какво пише в него:

“Уважаеми господа,

Благодаря ви за писмото. За съжаление не съм наясно какво имате предвид под арийски произход: арийците са индо-иранци; а доколкото ми е известно, никой от предците ми не е говорил хинди, персийски, цигански, или който и да е от сродните им диалекти.

Но ако правилно подразбирам, че питате дали съм от еврейски произход, единственото, което мога да ви съобщя, е че за съжаление няма свидетелства да имам прародители от този талантлив народ.

Моят пра-прадядо е дошъл във Англия през XIX век от Германия: основната част от потеклото ми, следователно, е английска, а аз съм английски гражданин — което би следвало да е достатъчно. Привикнал съм, обаче, да се отнасям към немското си име с чувство на гордост, и продължих да го правя в годините на изминалата неблагополучна война, по време на която служих в английската армия.

[…]

Не мога, обаче, да се въздържа да отбележа, че ако груби и неуместни запитвания от подобен род се превърнат в правило в полето на литературата, то не е далеч времето, когато немското име вече няма да бъде източник на гордост.

Ваш,

Дж. Р. Р. Толкин”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s