Искрено вярвам, че за нейните 30 мъглата ще се е вдигнала

Вървиш си сред опадалите листа, вдясно от теб – гора и някакви стълбове. Вляво от теб – вода, на която не се вижда краят. Всичко е потънало в мъгла, вижда се само пътят, по който крачиш. И някакви смътни силуети на хора в далечината.

И така – 30 години.

Фотографията е от тази сутрин и е на Божана, която крачи едва от 10 (ако не броим годината, в която все още лазеше).

Искрено вярвам, че за нейните 30 мъглата ще се е вдигнала. И гледката най-сетне ще осмисли пътешествието. 

Божана_10_ноември_2019

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s