Кога разбираш, че си се превърнал в съществен фактор в културния живот на града?

Кога разбираш, че си се превърнал в съществен фактор в културния живот на града?

Когато илюстрират статия със заглавие “Проектът Пловдив – Европейска столица на културата е донесъл ръст от 1% на туризма у нас” с твоя снимка.

Яна Делирадева и хор “Детска китка”.

ESK2019-2-1

Проектът Пловдив- Европейска столица на културата е донесъл ръст от 1% на туризма у нас

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s