Изригването на Везувий превърнало мозъка на една от жертвите в стъкло

Температурата на облакa пепел, достигнал градовете Помпей и Херкулан при изригването на вулкана Везувий през 79 г. от н. е. е била толкова висока, че мозъкът на един от загиналите (около 25 годишен мъж, открит в храма, посветен на император Август) се е превърнал е стъкло.

Никога преди не е откривана мозъчна тъкан на загинал човек, превърната в стъкло. Обичайно тъканта се разлага, а в случаите, когато е откривана неразложена тъкан, тя неизменно се превръща в сапун.

Според изчисленията на специалистите, температурата на пирокластичния поток в Херкулан, откъдето е находката, е достигнала 520°С, което е причинило на жертвите моментална смърт и изпаряване на всички телесни течности. След това е настъпило бързо охлаждане, което е създало условията, довели до необичайната трансформация на мозъчната.

“Тялото” е открито по време на разкопки през 60-те години на XX век, но едва наскоро един от учените забелязва парчето вулканично стъкло във вътрешността на черепа. Последващият анализ еднозначно доказва, че стъклото съдържа тъкани, характерни за човешкия мозък.

(Гардиън)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s