България на няколко скорости

BG_map
Дневник: “По предварителни данни на НСИ броят на въведените в експлоатация жилищни сгради през четвъртото тримесечие на 2019 г. е 1057, а новопостроените жилища в тях са 4474. Спрямо същото тримесечие година по-рано сградите са с 335 повече, или с 46.4%, а жилищата в тях нарастват с 2101, или с 88.5%.”

Докато гледам тази карта, на мен обаче ми прави впечатление нещо друго: новопостроените жилища по области са твърде красноречив коментар за разликата в качеството на живот в различните части на България.

В област София, Варна, Благоевград и Пловдив през четвъртото тримесечие на 2019 г. са пуснати по над 100 нови сгради.

В областите Враца и Видин са по е д н а. По една нова сграда в цялата област за цялото тримесечие!

България на няколко скорости. А на някои места — в пълен покой.

😢

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s