Общуването с изкуство удължава живота*

“Изследователи от Лондонския университет са открили, че хората, които често се ангажират с изкуство, имат 31% по-малък риск да умрат по-рано, в сравнение с останалите.

Ходенето до културни институции дори само два пъти годишно може да намали риска от ранна смърт с 14%.

Световната здравна организация също отчита подобни резултати – според нейн доклад и пасивното участие, като например да разгледаш една галерия, и активното такова, като да се включиш в певчески хор, имат ползи за доброто състояние.”

*Според статия в Obekti.bg, 22 февруари 2020

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s