Колкото по-бързо приключим с това срамно безумие, толкова по-добре за всички нас

Детска болница

На първо четене, заявените от българското правителство намерения да превърне 30-годишния недостроен корпус в двора на Александровска болница в Национална детска болница (предизвикани от скандала около смъртта на дете след като е било разхождано от болница на болница) изглеждаха като опит за бърз и евтин PR и закърпване на положението на куц крак.

На второ четене, настойчивостта им да продължават с проекта в този му вид и игнорирането на гласовете на експертите (както медици, така и архитекти) изглеждат не просто като гьонсуратлък, а като п р е с т ъ п л е н и е срещу бъдещето на България.

Тези намерения са чисто б е з у м и е – едновременно от техническа, медицинска и финансова гледна точка.

Ето най-очевадното по техническата част:

● грубият строеж е на 30 години и в общия устройствен план е предвиден за събаряне.

● задание за проекта на практика липсва.

● сградата няма енергиен клас. Твърде възможно е всички пари, с които разполага болницата, да отиват за плащане на битови сметки, вместо с тях да се лекуват децата.

● няма никакви изисквания за обезпечаването на инженерната инфраструктура. Няма връзка с независими източници на ток и вода в случай на авария.

● в сградата няма дори авариен асансьор. Всички асансьори в случай на авария, земетресение или друго бедствено положение, слизат на първия етаж и блокират.

Най-очевадното по медицинската част:

● липсват клиники по ортопедия, травматология, имунология, детска психиатрия, токсикология, липсва детско-юношеска гинекология, липсват гнойно-септични операционни, не са предвидени помещения за специализирани изследвания в различни клиники, не е предвиден сектор по палиативни грижи.

● клиники по инфекциозни болести и по фтизиатрия (които трябва да бъдат в отделни постройки) в момента не влизат в плановете за строеж.

● никъде не са уточнени предвидените легла за придружители, които следва да са 1:1 с броя на хоспитализираните деца.

● не е ясно какво пространство за родителите се предвижда в реанимациите. Не е ясно дали присъствието им е заложено изобщо в проекта.

● не се предвижда присъствието на родители в неонатологичното интензивно отделение, което противоречи на ВСИЧКИ световни стандарти за грижа за недоносени бебета.

Две вопиющи липси, свързани с елементарни о б щ о п р и е т и стандари за изграждане на детска болница:

● няма предвидена никъде голяма зала за игри/събития/кино/театър.

● детските болници трябва да са построени в паркова среда, а тук няма такава.

И една-единствена отметка по финансовата част, която крещи “з л о у п о т р е б а!” право в лицето на всеки български гражданин и родител: анализът от независими есперти показва, че реконструкцията на вехтия корпус ще е по-с к ъ п а, отколкото изграждането на нова сграда, при това значително (цитира се завишение от порядъка на 60%)!

* * *

Господа и дами политици, депутати, министри, членове на комисии, професори и академици, скъпи отговорни фактори –

Не забравяйте, че преди да сте преди да сте каквото и да е, вие сте на първо място х о р а.

“Хора” означава уязвими. Означава крехки. Означава деца, които се уповават на мъдростта на родителите си безрезервно. Означава родители, които са готови да се откажат на всичко на този свят, стига някой да им обещае, че болното им дете ще бъде излекувано.

Колкото по-бързо приключим с това срамно безумие, с тази “псевдо детска болница”, поместена в сграда, изоставена от 30 години и строена със съвсем различна цел, толкова по-добре за всички нас. И не, тук дори не говоря за политика. Говоря за елементарно самоуважение.

Хайде да извадим главите си от задниците и да ги сложим на раменете си, където им е мястото.

“Нова национална детска болница” означава НОВА НАЦИОНАЛНА ДЕТСКА БОЛНИЦА. Ни повече, ни по-малко.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s