Най-в а ж н а т а статия за световната пандемия от коронавирус до момента

Това е навярно най-в а ж н а т а статия свързана със световната пандемия от коронавирус, написана до момента. Пълна е с графики и статистически анализи, на които нямам и капка основание да не вярвам.

Основните изводи са следните:

● Броят на реалните случаи на заболели от коронавирус в даден регион значително превишава броя на диагностицираните случаи поради късната поява на симптомите. Наличието на 1 смъртен случай по всяка вероятност означава между 500 и 800 болни.

● Това се дължи на факта, че средният брой дни между датата на заразяване и датата на (евентуалната) смърт е 17.3 дни, т.е. пациентът, починал днес, се е заразил преди около 17 дни. Допускайки 1% смъртност стигаме до извода, че преди 17 дни е имало още 99 заразени. При положение, че средното време, необходимо за удвояване на случаите при липса на контрол над заразата е 6 дни, на 17-я ден броят на заболелите е около 8 пъти по-голям, т.е. — около 800 души.

● Единственият начин за борба със заболяването е спазването на социална д и с т а н ц и я: работа от къщи, затваряне на училища, университети, клубове, басейни, спортни зали, кинотеатри и прочее. Ако се налага да ходите на работа — стриктно спазване на дистанция от метър и половина, често миене на ръцете, никакво здрависване или друг физически контакт.

● Пълното блокиране на град Ухан се случва след регистриране на 400 официални случая, но реалният брой заболели по това време е бил около 25 пъти по-голям (10-12,000). Блокирането дава незабавен резултат, но поради огромната разлика между диагностицираните и реалните случаи, резултатът се вижда след около 12 дни. Същото можем да очакваме и с вчерашното блокиране на Италия.

● Важен извод на автора е, че смъртността ще се различава драстично при неподготвените за кризата страни като Италия и Иран (3 до 5%) и в страните с предварителна подготовка като Тайван, Япония, Китай (извън района на провинция Хубей) — 0.5 до 0.9%. Това се дължи най-вече на претоварването на здравните системи на неподготвените страни, което означава далеч по-неефективна грижа, а в някои случаи — и практическа невъзможност за поемане на част от критично болните пациенти.

● Друго (изключително) важно заключение: решението за спазване на социалната дистанция води до н е з а б а в е н ефект; забавянето на подобно решение с 1 (е д и н-единствен) ден води до увеличаване на заболеваемостта с 40% (четиресет процента)!

● Реалната ни битка в момента не е за предотвратяване на болестта, а за максималното з а б а в я н е на развитието й, което ще даде възможност на здравните системи в различните страни да се справят със ситуацията максимално ефективно.

Статията съдържа и таблици за изчисляване на реалния брой заболели във вашия район, както и за реалния риск във вашето предприятие да има поне един болен, което ще ви позволи да вземете навременно решение за евентуални драстични мерки.

Ако ползвате английски — н е п р е м е н н о я прочетете.

За останалите ще се постарая да осигуря превод възможно най-скоро.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s