На какво се дължат драстичните разлики в смъртността от КОВИД-19 между различните страни?

На какво се дължат драстичните разлики в смъртността от КОВИД-19 между различните страни (и в частност — между Южна Корея и Италия?) Обобщение на задълбочен анализ в medium.com.

Към моментът на написване на статията, смъртността от КОВИД-19 (броят на смъртните случаи като процент от броя на диагностицираните с болестта) е 6.6% в Италия, 2.1% във Франция, 0.8% в Южна Корея и 0.2% в Германия.

На какво се дължат огромните разлики?

На първо място, настоява авторът, за да бъде статистиката сравнима, би трябвало броят на заразените в различните възрастови групи в различните страни да е съпоставима. (Понеже вече е добре известно, че смъртността при възрастните хора е многократно по-висока.)

Така ли е наистина?

Мнозина отбелязват, че населението на Италия е значително по-застаряващо от това на Южна Корея. Това наистина е така. Но внимателен статистически анализ също така показва, че заразените сред възрастните хора в Италия са много повече, отколкото в Южна Корея.

Едва 3% от потвърдените случаи на КОВИД-19 в Южна Корея са на възраст над 80 години. В Италия процентът е 19.1%. (Тази огромна разлика е регистрирана по време, когато общият брой на случаите в двете страни е приблизително равен: 8,036 в Италия и 7,134 в Южна Корея.)

С други думи, броят на заболелите сред възрастните хора в Италия е приблизително т р и пъти по-висок като дял от всички заболели, в сравнение с процентът на възрастните хора сред наделението на Италия изобщо (виж приложените графики).

На какво се дължи това?

Първо — на разлика на методите на тестване. В Южна Корея от самото начало тестват в с и ч к и, а в Италия — само хората със симптоми. Което означава, че в Южна Корея със сигурност са “уловени” много повече асимптоматични случаи.

Второ: огромната част от заразените в Южна Корея са сред посетилите служби в мегацърквата (сектата) “Шинчеонджи”. А нейните почитатели като цяло са по-млади хора.

Не е ясно как точно е плъзнала заразата сред възрастните граждани на Ломбардия, но е очевидно, че броят заразени сред тях е непропорционално голям.

Понеже голяма част от тях подлежат на хоспитализация, това води до незабавно и драматично претоварване на здравната система, което от своя страна води до увеличаване на смъртността.

Ако погледнем съотношението на заразените в Германия сред различните възрасти, ще установим, че те са били още по-големи “късметлии” от южнокорейците: там процентът на заразените възрастни е още по-малък (и то при положение, че цели 29% от наделението на Германия е на възраст над 60 години). (По-малка е съответно и смъртността към момента: едва 0.2%.)

Като брой заразени сред възрастните, Франция се намира някъде по средата между Италия и Южна Корея. Това е отразено и в актуалните процентите на смъртността (2.1%).

Основните изводи?

1. Процентът на смъртните случаи е пряко зависим от разпространението на болестта сред възрастните.

2. Здравната система се претоварва именно когато (не “ако”, а “когато”) болестта се разпространи сред възрастните.

3. Първоначалните успехи в овладяването на смъртността в някои страни (като Германия, например) се дължат преди всичко на овладяването на процентът заболели сред възрастните.

4. По всяка вероятност, процентът на смъртността в Южна Корея (около 1%) е представителен за дългосрочноят ефект от болестта сред развитите страни с добро здравеопазване.

5. Уви, увеличената смъртност вследствие на претоварените здравни системи не е обратима и в държавите, в които това се е случило, процентът няма да падне до 1% в дългосрочен план.

6. (Отново и отново, и отново!) Социалното д и с т а н ц и р а н е е единственото средство, гарантиращо ограничаване на заразата към момента.

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s