Моят първи личен видео отзив за книга в Booklover

Ето и моят първи личен видео отзив за книга в Booklover.

Оливър Сакс и “Мъжът, който взе жена си за шапка”.

Книга, която обичам и която от години възнамерявах да издам. Ала ме изпревариха. Което никак не е за учудване.

Макар и лекичко да ревнувам, не мога да не оценя добрата работа на издателството (“Изток-Запад”) и преводача (Ангелин Мичев).

Оливър Сакс е едно малко чудо. Той разказва за най-тъмните ъгълчета и най-удивителните странности на човешкия мозък по начин, по който Толстой разказва за драмата на Ана Каренина – с пределна яснота и несекващо любопитство.

Достъпна, поглъщаща (дори зашеметяваща!) и неочаквано просветляваща книга. Не я подминавайте.

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s