Охранителят на книгите

Охранителят на книгите. По-малък е от тези пред Съдебната палата, но пък е къде-къде по-красив. И с безупречно чуство за симетрия. 

Охранителят

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s