Ще се става! <3

“Не е нужно да чакаме велики промени. Достатъчно е да започнем с малки, но неотклонни стъпки.

Често те се оказват достатъчни.

Злото не може да бъде изкоренено, но може да бъде ограничавано постоянно.”

Три години от смъртта на Кристиан Таков.

Кристиан Таков

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s