Силата на художествената метафора в градска среда

Силата на художествената метафора в градска среда.

Фотограф (с) неизвестен
На снимката (с) анонимен народен гений

Инсталация

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s