Писателят Йордан Велчев за протестите

Разговаряме с писателя Yordan Velchev за протестите, за търсенията на новото поколение, за плахата надежда, за неподозираните жизнените сокове на народа, за раждането на гражданско общество.

“Времената на предоговаряне са като смяна на кръвта: в такива времена винаги се получават циреи.”

“Мисля, че вече се е родило първото поколение, което гледа към бъдещето. Раждането на гражданско общество е много дълъг процес. И все пак: това е първото поколение, което стъпва на здрави демократични основи.”

Йордан Велчев е автор на мащабния труд “Балканският човек”, заради който проф. Николай Слатински го сравнява с Бродел, а Anton Staykov пише: “За българската духовност тази книга е съизмерима с наследството на Якоб Буркхарт за европейската култура.”

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s