“Всяко лично състояние е резултат на колективно усилие”

“Миналата година обещах да раздам по-голямата част от богатството си, връщайки го обратно на обществото, което е спомогнало за натрупването му, да го направя обмислено, да започна скоро и да продължавам, докато не изпразня сейфа.

Дълбоко убедена съм, че всяко лично състояние е резултат на колективно усилие и на социалните структури, които откриват възможности пред някои хора и създават пречки на безброй други.”

~ Макензи Скот, бивша съпруга на създателя на “Амазон” Джеф Безос, чието състояние идва главно от акции на компанията, придобити след развода й миналата година

* * *
Ето малко информация за даренията, направени от нея през 2020-а, via Yuriy Vulkovsky:

• За 2020 г. г-жа Скот e дарила около 6,000,000,000 (шест милиарда) долара на 500 организации;

• Грантовете се дават без условия и без изисквания за отчитане. “Неправителствените организации не само, че са системно недофинансирани, но и постоянно трябва да отговарят на изискванията на донорите си”, обяснява тя;

• Даренията са насочени към различни организации, но общото между тях е, че те обикновено не са във фокуса на дарителите. Всъщност за много от тях това дарение е най-голямото, което някога са получавали;

• Например дарява на университети, които обучават основно чернокожи. (Най-интересното е, че за разлика от традиционните дарители, които обикновено даряват на собствените си университети, тя дарява на образователни институции, с които няма никаква предварителна връзка);

• Не се изисква никакво кандидатстване. Нейните съветници проучват организации и след това ги известяват, че получават по няколко милиона;

• Даряващата организация няма интернет страница, не е известно и да има офис. Даренията се обявяват в постове в Medium (ето постът за първата група от дарения, а този е за втората група от дарения);

• Няма ясен екип. Решенията се взимат от нея и от група неназовани експерти;• Някои от получилите дарения решили, че някой си прави шега с тях или се опитва да ги измами. (По формулата “Аз съм …, искам да ви даря 5 милиона долара, обадете ми се…”).

С една дума – и з у м и т е л н о.

Според някои експерти с действията си Макензи Скот преобръща самото разбиране за филантропия с главата надолу. ❤

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s