Първото правило за свързване с природата

“Според мен първото правило за свързване с природата е да й обръщаш внимание, а част от обръщането на внимание е избора да слушаш, вместо да говориш.

Когато излезеш от зоната си на комфорт, най-трудното нещо е да проумееш колко много научаваш чрез неговорене. Опитът ми от пътуванията с хора от местни племена показва, че никой от тях не казва почти нищо, докато са в движение.

Защото чрез езика опитът се срива да значение – и ако избързаш, пропускаш всички други значения, които са се съдържали там.”

~ Бари Лопез, 1935–2020 ❤

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s