Едно семейство, три философии

В семейството ни се наблюдават три различни (неизречени, но решителни и крайно последователни) философии при пазаруване и/или готвене.

Философията на Яна:

“По-добре да не стигне, отколкото да остане.”

Моята философия:

“По-добре да остане, отколкото да не стигне.”

Философията на майка ми:

“По-добре да остане много, отколкото да остане малко.”

❤

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s