Разговорът означава уважение към другия, към неговите ценности и надежди

“Не. Използвай го, за да разговаряш. Ето така.”

Тази привидно забавна карикатура ми говори повече от цял тон четива за самоусъвършенстване.

Разговорът означава уважение към другия, към неговия свят, ценности и надежди.

Означава приближаване на гледните точки.

Означава търсене на общи цели и мечти.

Означава стремеж към сътрудничество и работа в екип.

Означава обединение на умовете и на натрупаните през годините знания и умения.

Означава обединение на волите, разделение на труда и разпределение на усилието.

Мускулите на езика и устните са сторили повече за възхода на човешката цивилизация от всички останали мускули в човешкото тяло, взети заедно.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s