“Женско момче” вместо “мъжко момиче”

Както добре ни е известно, езикът е гъвкава система и непрекъснато се развива под давлението на различни фактори – обществени, политически, икономически, културни, всякакви.

Във връзка с това, предлагам на главния страж и кодификатор на българския език – Българската академия на науките – в предстоящото ново издание на Тълковния речник изразът “мъжко момиче” да бъде заменен с “женско момче”.

Смисълът на израза ще е приблизително същият – утвърждаващ, окуражителен, потупващ по рамото. С изцяло положителна окраска.

Подробни аргументи за необходимостта от подобна промяна могат да бъдат открити във всички радиа, телевизии и печатни медии, навсякъде из интернет.

Достатъчно е да напишете в търсачката

“Токио 2021 Олимпиада България медали”.

Може и в различен ред.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s