Още веднъж за нуждата от истинска Детска болница

Изказването ми от парламентарната трибуна днес по повод нуждата от истинска Детска болница.

И с т и н с к а.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s