Недопустимо

Всеки един от тези “полицаи” т р я б в а да бъде открит и подведен под отговорност.

И техните началници заедно с тях. И началниците на техните началници.

Чак до негодника на върха на цялата тая отвратителна пирамида.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s