Juvenes dum sumus

Записах тази песен преди петнайсет години; така и си остана несподелена, освен с най-близките ми.

Текстът е от поемата на Валери Петров “Juvenes dum sumus”, писана през 1943-а. В този откъс младият студент по медицина води въображаем разговор със зародишите в спиртните стъкла; извадено от цялостния контекст на поемата, заглавието – “Млади докато сме” – е заредено с особено тъжна ирония.

“Мислиме спиртосани / нощем и дене: / въобще какво сме ний – / хора или не?”, питат се зародишите. И после самички си отговорят:

“Хора сме безспорно,
но сме със дефект.
Но не точно хора, но
хора във проект.

Може би да има
само в този ред
астрономи трима
и един поет.”

Тук обаче спиртосаните зародиши, които разполагат с премного време за размисъл и не страдат от излишни илюзии, си дават откровена сметка и за своите неосъществени недобри страни:

“Сигурно ще има
пак във този ред
подлеци четирма
и глупци безчет.

Но сега спокойно
подлостите спят.
Глупости безбройни
тихичко шумят.”

Равносметката е тъжна…:

“…И злини несторени,
бели редове,
думи неговорени,
неми гласове,

мигове пропуснати
между две войни,
недопрени устни,
неживени дни,

сделки разни мръсни,
глупави неща;
през два дена бръснене,
ревност през нощта —

всичко туй блуждае
в спиртното море…”

…но честна: зародишите не се самосъжаляват, крехката им връзка с реалността им дава основание да си зададат един съществен въпрос:

“…Може би така е
много по-добре?…”

***
За разлика от зародишите на Валери, ние сме обречени на живот. Досегът ни с реалността е толкова непосредствен, толкова всепоглъщащ, че не ни остава време за подобни въпроси.

Или може би… все пак…? Може би не сме се изгубили съвсем?

“(Тези думи даже,
прикачени нам —
право да си кажеш,
ти ги шепнеш сам…)”

Благодаря ти, Валери, за всички въпроси. И за отговорите, които не спираме да търсим в себе си.

П. П. Ето и изпълнението на същата песен съвместно с дъщеря ми, две години по-късно (4 април 2016), както си лежим в леглото.

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s