За ползата от хоровото пеене

В стокхолмската гимназия “Адолф Фредрик” (основана през 1939 г.) учат 1100 деца от 4. до 9. клас, всички с профил “Хорово пеене”. Училището има 18 хора –  момчешки, момичешки и смесени. Учебната програма включва 6 часа пеене седмично (9 часа за онези, които пеят в някой от представителните хорове). Изучаването на музикален инструмент не е задължително. Училището има най-високите учебни резултати в Швеция и е едно от най-желаните от родители и деца от цялата страна (всяка година кандидатстват 1000 деца за 180 места). Някои деца пътуват всеки ден до училище от 150 км разстояние.

Тази година предстои откриване на клон на училището в по-бедните южни квартали на Стокхолм.

AdolfFredrik

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s