Някои от акцентите в кметската програмата на адв. Атанас Костов

Някои от акцентите в програмата на кандидата за кмет на Пловдив на “Демократична България” адв. Атанас Костов, за които си струва да се говори:

● Превръщане на Пловдив в прозрачен и “умен” град. Пълната дигитализация на публичната администрация осигурява пълна прозрачност на управлението, драстично подобрява възможностите за директен граждански контрол и неимоверно улеснява бизнеса и гражданите при получаването на адекватни и бързи административни услуги.

● Създаване на единна електронна карта, с която всеки пловдивчанин да може да се таксува в градския транспорт, да посещава музеите и галериите в града, да паркира, да ползва колела и тротинетки под наем.

● Решителна политика срещу непрекъснатото изсичане на дърветата в градска среда. Засаждането на тяхно място на нови фиданки и озеленяването на града да се институционализира и да бъде част от практиката на студентите от Аграрния университет.

● Разширяване на мрежата на велоалеите в града и създаване на мрежа за отдаване на велосипеди под наем посредством публично-частни партньорства. На територията на община Пловдив са две от най-големите предприятия за производство на велосипеди в Европа.

● От юридическа гледна точка е налице тотално неизпълнение на договора по проекта с електронизацията на градския транспорт в Пловдив. Подадохме искане за достъп до обществена информация – оказа се, че поръчката е приета, че Общината е пропуснала да изиска от изпълнителя обезщетение от 80 000 лв. на ден, и единствената опция, която в момента съществува, е от изпълнителя да бъде поискана т. нар. гаранционна отговорност. След приключването на изборите Община Пловдив ще има опцията да използва този инструмент в рамките на една година. Твърдо решени сме да накараме фирмата, която не изпълни договора си, да го направи чрез въпросната гаранционна отговорност.

● Отварянето на града към повече бизнес и туризъм е пряко свързано със съдбата на Пловдивското летище. Превръщането на летището в действащ транспортен и туристически възел трябва да е във фокуса на всички играчи на политическия терен в града.

● На територията на Пловдив бизнесът да бъде разтоварен от данъчна тежест на местно ниво, като бъде стимулиран да прави дарения в градска фондация и средствата да бъдат инвестирани в социалната сфера, в дейности, свързани с възрастни хора, деца с увреждания; в медицината, културата

● Създаване на Общинска градска фондация: чрез нея могат да се постигнат огромни данъчни облекчения за бизнеса и в същото време да се разкрият проекти в социалната сфера. Предвиден е механизъм в закона за местните данъци и такси, съгласно който даренията за общинска фондация в много от случаите са освободени от данъци, а в друга част са около 4%.

● В бъдеще градовете ще имат по-голямо значение от държавите. Потенциалът на Пловдив е в развитието му като бизнес център, в който обаче се въвеждат иновации, има повече развойна дейност – което предполага градът да е и добър университетски център. Това означава, че трябва да се постави сериозен акцент върху връзката „бизнес–образование“.

● Към настоящия момент Пловдив не успява да стане притегателен център за фирмите, които се занимават с високи технологии. ИТ секторът присъства в града, но е малък. Като пример – град Цуг в Швейцария почти изцяло работи в областта на блокчейн индустрията – модерна технология с приложение в удостоверяването, личните данни, неща, които касаят точно публичния сектор. Трябва да привлечем иновативни бизнеси, които да правят тук развойни центрове и лаборатории. Също така в областта на медицината, на биологичните изследвания, земеделието, като използваме базата на университетите в града. Тогава Пловдив наистина ще се превърне в един модерен и интересен европейски град.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s