“Спечелихме онова, за което мечтаехме, но не можахме да направим света по-добро място за живеене”

“Това е един филм за поколението, което търси себе си. Поколението, което търси своята идентичност. И все не успява, все не успява да я намери.

Дали е провалено, дали е загубено поколение, не се наемам да кажа. Но е факт, че по някакъв начин ние не успяхме да изпълним мисията си.

Всеки един от нас егоистично стана много популярен, спечелихме онова, за което мечтаехме, но като цяло не можахме да променим света и да го направим едно по-добро място за живеене. Което е голямата ми тъга.”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s