Колко е важно да си мием ръцете

Epidemic

Визуализация, припомнена през последната седмица и привлякла сериозно внимание в Туитър, демонстрира как сериозна епидемия може да бъде забавена чрез миене на ръцете. Тя е взета от документален филм на БиБиСи от 2018 г., който моделира разпространението на хипотетична грипна зараза в изключителен детайл.

Моделът показва разпространението на хипотетична пандемия в Обединеното кралство.

Вляво е показано разпространението на болестта при нормални условия. Вдясно е показано как би се развила тя, ако хората мият ръцете си поне с 5 пъти повече от обичайното на ден.

Увеличеното миене на ръцете намалява разпространението до 22%, което драстично намалява скоростта на развитие на болестта. (При конкретния модел около ден 100 това означава д в а пъти по-малко болни!)

Моделът опевидно не възпроизвежда точно настоящата епидемия от КОВИД-19 (хипотетичният вирус от модела е значително по-заразен), но е добър ориентир за изключителното значение на честото миене на ръцете при подобна епидемия.

Данните за проучването от 2018 г. са събрани от 29,000 доброволци, предоставили данните за локацията на телефоните си на БиБиСи, заедно с личен дневник за хората, с които всеки от участниците е бил в контакт.

След това наличните данни се моделират от математици в симулация за разпространението на хипотетичен грипен вирус, описан впоследствие в научен доклад за списание Epidemics.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s